Projekt „Evropa dělá školu” na vlašimském gymnáziu

Ve dnech 15. a 16. 6. 2017 se v 5. C a 7. C na Gymnáziu Vlašim uskutečnil velmi zajímavý projekt. Francouzka Elisa, studující historii na Karlově univerzitě v rámci výměnného programu ERASMUS, nám přijela přednášet o Paříži kolem roku 1900. Hlavním bodem její prezentace byla světová výstava v roce 1900, její novinky a architektonické úpravy města.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí nejen z architektury, ale také něco z tehdejší módy nebo dopravy. Viděli jsme první elektrické vlaky a eskalátory, které sloužily k přepravě návštěvníků výstavy. Ten rok se v Paříži také rozjela první linka metra a byl uveden první zvukový film. Vše bylo doprovázeno fotografiemi a poutavým videem. 

Celá přednáška trvala asi dvě hodiny a probíhala v angličtině. Výsledkem tohoto projektu byl náš vlastní výtvor – plakát či leporelo. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina dostala téma související s přednáškou, které následně výtvarně zpracovala. Celý projekt byl ukončen milým rozloučením a společnou fotografií.

 

Katka Slunečková 7. C

Prohlášení o přístupnosti