Zájezd do Anglie

Náš týdenní poznávací zájezd do Anglie začal v neděli 9. března, kdy 53 studentů vlašimského gymnázia nastoupilo do autobusu. Směr? Přes Německo, Belgii, Francii do vytoužené Anglie. Ve francouzském přístavu Calais jsme se v pondělí v dopoledních hodinách nalodili na trajekt, který směřoval do anglického Doveru.

První zastávkou na anglickém ostrově bylo historické město s nádhernou katedrálou – Canterbury a středověký vodní hrad Leeds s překrásně udržovaným parkem, plným rozkvetlých narcisek, krokusů, čemeřic…. Navečer jsme se ubytovali v anglických rodinách.

Druhý den ráno, obohaceni o dojmy z prvního společně prožitého večera s Angličany, jsme odjeli na prohlídku fotbalového klubu Chelsea. Zejména naši spolužáci byli prohlídkou nadšeni. Navštívili jsme nejen zázemí slavného fotbalového klubu, ale byli jsme i na jeho fotbalovém stadionu. Dále jsme prošli po Piccadilly, zastavili se na Trafalgarském náměstí a směřovali po ulici Whitehall k Westminsterskému opatství. Zde jsme měli možnost si prohlédnout vnitřek katedrály se zajímavým Poetś Corner. Nakonec jsme v úterý absolvovali půlhodinovou cestu na London Eye /obřím kole/. Odtud jsme měli příležitost obdivovat i londýnskou moderní architekturu.Anglie

Ve středu jsme se vydali na jednodenní výlet do Windsoru. Zdejší hrad je druhým největším, dodnes obývaným hradem na světě. Poté jsme ještě navštívili původní královský palác Hampton Court s jeho rozlehlými, krásnými zahradami.

V našem programu nechybělo ani prestižní univerzitní město Oxford s návštěvou Christ Church College a rodiště slavného politika a vojenského stratéga Winstona Churchilla – Blenheim Pallace.

K posledním zážitkům patřila jízda nadzemní dráhou /DLRailway/ do finanční čtvrti Londýna – City of London, návštěva katedrály St. Paul´s, přechod na pravý břeh Temže po Millenium Bridge, prohlídka galerie moderního umění – Tate Modern, exkurze v Tower of London a cesta lodí po řece Temži do Greenwiche. Unaveni, ale šťastni jsme nastoupili cestu autobusem zpět do Vlašimi.

Závěrem bychom rádi poděkovali průvodkyni Blance Eisenhutové, majitelce pelhřimovské cestovní agentury Mgr. Martě Lisové, dopravní společnosti pana Jaromíra Dvořáka z Mladé Vožice a našim vyučujícím  Ing. Evě Sechovcové a Ing. Evě Černohorské.

Za účastníky zájezdu

Eliška Zadáková, 5. K

Prohlášení o přístupnosti