Adaptační kurz 1. A

Je tu nový školní rok a konečně jsme se po 6 měsících vrátili zpátky do školních lavic. Pro prvňáčky, primány a prváky začala nová životní etapa na nové škole. A právě do této skupiny patříme i my a naše nová třída 1. A na Gymnáziu Vlašim.

Každý školní rok naše škola pořádá adaptační kurz pro nové třídy, aby se noví žáci mezi sebou seznámili, lépe poznali a upevnili třídní kolektiv. My jsme na adaptační kurz vyjeli společně s třídní učitelkou Mgr. Šárkou Jirovskou hned první týden školy, přesněji 3. září 2020.

Náš dvoudenní pobyt jsme strávili v rekreačním areálu Vrábov u Českého Šternberka, kam jsme plni očekávání a s trochou nervozity vyjeli ve čtvrtek 3. září ráno. Tam už na nás čekaly dvě milé instruktorky, které nás provázely programem po celou dobu našeho pobytu. Nejdříve jsme hráli klasické seznamovací hry, kdy jsme se navzájem poznávali a více se toho o sobě dozvídali. Jednou z našich oblíbených výzev se stala hra „lavičky“. Jedná se o klasickou hru na seřazení se podle jmen, jen bez mluvení a na lavičkách. Tady se ukázalo, že dokážeme spolupracovat a nevzdávat se. Další důležitou zkouškou byla vzájemná důvěra, kdy jsme prováděli „pády důvěry“ spojené například s lezením po lanech. Postupně se začala uvolňovat atmosféra a my se mezi sebou mnohem více bavili. Na večerní hru jsme se spojili s primou a hráli běhací hru „Kufr“. Tato hra nás všechny pobavila a měli jsme možnost se mnohem lépe poznat.

Druhý den našeho pobytu jsme pokračovali spojeni s primou a hráli s nimi vědomostní hru Kůň
a jezdec. Další a poslední aktivitou bylo několik stanovišť, kde jsme plnili úkoly v daných týmech utvořených ze žáků naší třídy. Principem hry byla vzájemná komunikace a nutnost si pomáhat, abychom dané úkoly mohli splnit. Díky naší spolupráci jsme všechny úkoly zvládli a pak z toho měli dobrý pocit. Zpátky jsme se už nevraceli nervózní, ale s dobrou náladou, s novými zážitky a historkami, kterým se budeme ještě dlouho společně smát. A také se suvenýrem v podobě dlouhého klacku, který bude důležitou ozdobou na naší třídní nástěnce.

Tento adaptační kurz nám dal spoustu nových zážitků s naší novou třídou a třídní učitelkou. Uzavřela se zde nová přátelství, a to nejen na tyto čtyři roky, které nás na škole čekají. Zjistili jsme, že v některých situacích je lepší táhnout za jeden provaz a vzájemně si pomáhat. Jako třída teď držíme více pohromadě, máme dobrý kolektiv a můžeme se jeden na druhého spolehnout. Tímto chceme poděkovat našim instruktorkám, Terce a Elišce, za program, který pro nás připravily. A také naší škole za možnost absolvovat tento adaptační kurz. Vám, budoucím prvákům nebo primánům, přejeme, ať si to všichni společně užijete a najdete tak skvělou partu lidí, jakou máme my v 1. A.

 

Za 1. A Šárka Neuwirthová a Aneta Vojtíšková

Prohlášení o přístupnosti