Výměnný pobyt a třicet let výročí česko-německého partnerství

Rok se s rokem sešel a studenti Obchodní akademie Vlašim a Gymnázia Vlašim opět netrpělivě očekávali příjezd studentů z německé partnerské školy Walther-Groz-Schule – Berufliches Schulzentrum Albstadt. Tento jubilejní ročník výměnných pobytů, kterého se ve dnech 8. 5. – 14. 5. 2023 zúčastnilo třicet šest českých a německých studentů, nabízel pestrý program včetně oslavy třiceti let výročí česko-německého partnerství Obchodní akademie Vlašim a Walther-Groz-Schule Albstadt, ke kterému se před deseti lety připojilo i Gymnázium Vlašim.  

            V rámci výletů studenti navštívili zámek ve Zruči nad Sázavou, obdivovali Prahu, ve sklářské huti František v Sázavě si ozdobili skleničku, blíže poznali Vlašim a také vystoupali na Špulku, aby se rozhlédli po kraji, který se stal na týden jejich společným domovem.  Nechyběla ani prohlídka obou vlašimských škol, kurz vaření jahodových knedlíků ve školní jídelně a společné posezení s kytarou a s opékáním špekáčků v Domečku.

výročí

            Závěrem týdne, v pátek 12. 5. 2023, se u příležitosti 30 let výročí partnerství škol konalo slavnostní setkání v obřadní síni vlašimského zámku. V úvodu všechny přítomné přivítala místostarostka Vlašimi paní Markéta Pytlíková. Se svými projevy pak vystoupili PaedDr. Jiří Tůma, ředitel Obchodní akademie Vlašim, Mgr. et. Mgr. Martin Müller, ředitel Gymnázia Vlašim, a pan Hans-Jörg Fink, ředitel německé školy Walther-Groz-Schule Albstadt.  Z jejich slov byla znatelná radost z toho, že naše spolupráce dlouhodobě dobře funguje, že mladí lidé mají chuť se do projektu výměnných pobytů zapojovat, a také vyjádřili přání mnoha dalších společných let partnerství do budoucna. Slavnostní atmosféru dokreslovala hudební vystoupení studentů obou škol, kteří jsou zároveň žáky Základní umělecké školy.  

            Týden velmi rychle utekl a studentům přinesl určitě mnohem více než jen zážitky z bohatého programu. Prohloubili si své komunikační dovednosti a jazykové znalosti, prokázali své organizační schopnosti a v neposlední řadě navázali nová přátelství.  Již nyní se naši studenti těší, až se budou moci v říjnu vypravit za svými německými kamarády do Albstadtu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, bez jejichž podpory by nebylo možné náš program zrealizovat  – vedení škol, dále sdružením rodičů při obou vlašimských školách a  hostitelským rodinám. Poděkování za spolupráci patří také městu Vlašim, Domečku a ZUŠ Vlašim.

Mgr. Petra Šmídlová, koordinátorka výměnných pobytů na Gymnáziu Vlašim

Prohlášení o přístupnosti