Přes bariéry s policií

Dne 14. 9. 2020 se maturitní ročníky vlašimského gymnázia zúčastnily v době hodin tělesné výchovy projektu Přes bariéry s policií.

            V rámci této akce studenti absolvovali fyzické testy, při kterých byla prověřena jejich tělesná zdatnost, konkrétně rychlost, vytrvalost a síla. Test byl složen ze 4 samostatně bodovaných částí, přičemž na projití bylo nutné posbírat dohromady nejméně 36 bodů. Projektu se zúčastnilo celkem 20 studentů, z nichž testy dokázalo splnit 10 chlapců a 2 dívky.studenti a policisté na hřišti

            Celá akce probíhala na atletickém stadionu Na Lukách. Uvolněné a příjemné atmosféře určitě napomohlo povzbuzování z řad organizátorů, kterými byli samotní policisté. Studenti byli také motivováni vědomím, že pokud testy fyzické způsobilosti splní, budou jim v příštím roce u přijímacího řízení na pozici policisty uznány za platné. To činí velkou výhodu pro ty z nás, kteří mají zájem o zaměstnání u složek bezpečnostního sboru.

            Ale i ti, kteří na takové zaměstnání nepomýšlí, měli velký důvod vydat ze sebe maximum – akce má totiž i nadační charakter a každý úspěšně splněný test rovná se příspěvku na léčbu vážně nemocných dětí.

            Projekt nám mimo jiné ukázal, jak může být zaměstnání u Policie             ČR náročné a že členům bezpečnostních složek určitě patří velké poděkování za jejich práci.
                                                                                  

                                                                                   Eliška Králová, 8.C, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti