Experimentální soutěž ChemQuest

 

V letošním školním roce jsme se poprvé přihlásili do experimentální přírodovědné soutěže školních družstev ChemQuest, kterou pořádá VŠCHT Praha. V kategorii středních škol bylo vyhlášeno téma Chemie a elektřina. Soutěžní tým ve složení Jirka Machyán a Linda Průšová si vybral téma Vodík jako palivo budoucnosti. Úkolem týmu je navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment na zadané téma. Tento pokus musí studenti demonstrovat před třídou, a to pokud možno originálním způsobem, aby dokázali zaujmout své spolužáky, ale i porotu, která na základě fotodokumentace a zpracování projektu vybírá nejlepší týmy do finále.

Vodík je znám jako výbušný plyn a jeho použití v letecké dopravě se v minulosti nesetkalo s úspěchem. Jirka s Lindou mají ale ve vodík důvěru, a proto se s chutí pustili do práce. Povedlo se jim sestavit vodíkovo-kyslíkový palivový článek a na základě chemické reakce vyrobit elektrickou energii.

Jakkoli to může vypadat jednoduše, optimalizovat tento experiment nebylo snadné. Velký dík tady patří panu inženýrovi Kotoučkovi, který nám poskytl cenné praktické rady a také zapůjčil chybějící pomůcky. Zapojení do této soutěže nám přineslo mnoho nových zkušeností a byla to zábava.

Odkaz na fotogalerii

Martina Fialková

Prohlášení o přístupnosti