Krajské kolo ekologické olympiády

Ve dnech 22.-23. září se ve vlašimském ekocentru pořádalo krajské kolo ekologické olympiády, tentokrát nesoucí podtitul zemědělství. Letošní, již devětadvacátý ročník, hostil celkem patnáct tříčlenných týmů z nejrůznějších koutů Středočeského kraje.

V pátek, první den soutěže, jsme vyrazili krátce po zahájení olympiády od ekocentra na jižní konec města – Vorlinu. Zde jsme dostali za úkol zmapovat několik stanovišť a popsat jejich historický vývoj dle dobových leteckých snímků, dále určit současnou skladbu rostlin a vypozorovat co nejvíce živočichů. Na základě zjištěných okolností jsme vypracovali krátkou prezentaci pro porotu, v níž jsme představili výsledky naší práce a do budoucna predikovali další vývoj lokalit s přihlédnutím k budoucímu územnímu vývoji a probíhající zástavbě přilehlých polí.

Po prvním praktickém úkolu nás čekala poznávačka sestávající z nejrůznějších zástupců hmyzu, bylin, stromů, zvířat a geologických vzorků. Poslední páteční činností bylo vypracování teoretického testu s výběrem nejrůznějších přírodovědných otázek.

Z pátečního vědomostního zatížení nás vysvobodila sobota. Brzy ráno nás autobus odvezl k podhůří Blaníku, kde se konala druhá praktická úloha. Přesněji řečeno, čerstvě posečená, podmáčená louka, na níž jsme měli za úkol shrabat přidělený úsek a trávu navršit na úhlednou kupku. Po dvou hodinách bylo nutné práci ukončit a zamířit zpět do Vlašimi.

práce

Po návratu do ekocentra nás již čekalo vyhlášení. Naše gymnázium vyslalo dva trojčlenné týmy a oba se umístily na předních pozicích. První tým ve složení Václav Vilímovský, Jan a Lukáš Zemanovi se umístil na pátém místě a tým Hany Klaudysové, Elišky Kucharčíkové a Daniela Slavaty obsadil druhé místo.

Závěrem děkujeme pořadatelům za krásně připravený program a můžeme říci, že z celé soutěže si odnášíme nejen mnoho nových biologických poznatků, ale i zážitků s celým osazenstvem

Daniel Slavata, 4.A, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti