Exkurze Osvětim 

Začátek školního roku zahájili třídy třetího ročníku, tedy 7.C a 3. A, exkurzí do polské Osvětimi. Časně z rána jsme 20. září vyrazili autobusem do Polska. Samotná cesta do tábora nám autobusem trvala šest hodin. Představa, jak dlouho tehdy musela trvat cesta vlakem a že samotní cestující neměli možnost se ani posadit, natož si dojít na záchod nebo se napít, je neuvěřitelná. Nejdříve jsme absolvovali prohlídku v koncentračním táboře Auschwitz I. Od našeho průvodce jsme se dozvěděli mnoho informací o příjezdu vězňů do tábora, jejich těžkém každodenním životě a utrpení. Překvapilo nás, že spoustu židovských vězňů ukončilo svůj život skokem do elektrických drátů, v nichž nalezli smrt, která je osvobodila od života plného otřesných podmínek v nacistickém koncentračním táboře. Rovněž jsme během prohlídky měli možnost se podívat do mnoha budov tábora. Na závěr jsme se dostali i do té nejhorší, do plynové komory. Po menší nutné pauze jsme se přesunuli do Auschwitz II Birkenau, kde jsme si prošli cestu, která kopírovala osudy milionů lidí. Od vlakového seřadiště, kam vězni přijížděli, jsme se dostali do táborových domů, kde se v noci na vysokých palandách tísnilo velké množství lidí. Zároveň v těchto domech v období babího léta nebylo žádné velké teplo. Proto si ani nedovedeme představit, jak zde mohli lidé přežít zimní měsíce. Exkurzi jsme zakončili tichou vzpomínkou na zavražděné u trosek bývalých krematorií. Tato exkurze nám přinesla hodně zážitků a siných momentů, na které nikdy nezapomeneme.

Na závěr bychom chtěli poděkovat cestovní kanceláři a paním učitelkám Petře Šmídlové a Haně Kociánové za uskutečnění velmi poučné exkurze. 

Jana Vrňáková a Andrea Setničková, 3.A, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti