Bezpečnost potravin a zdravá výživa

Dne 9.září 2014 proběhla na naší škole odborná přednáška na téma Bezpečnost potravin a zdravá výživa , která byla zahájena za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje pro školství, mládež a sport, PaedDr. Milana Němce, MBA a ředitele Odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR, MUDr. Stanislava Wasserbauera a Ing.Václava Zemka.

Gymnázium ve Vlašimi bylo první školou ze Středočeského kraje, která se přednášky  zúčastnila. Celkem dvouhodinový seminář byl rozdělen do dvou částí. V první části se nám představil Olaf Deutsch z odboru bezpečnosti potravin, který nás seznámil s danou problematikou a hlavně s webovými stránkami, na kterých se můžeme dozvědět vše o zdravých potravinách.

V druhé části semináře jsme byli MUDr. Jolanou Rambouskovou CSc. z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze informováni o prevenci onemocnění z potravin, o rizicích nákaz z potravin a o výživových doporučeních.

Mně osobně přišla přednáška velice zajímavá. Bezpečnost potravin a zdravá výživa je důležité téma, o které by mělo mít zájem co nejvíce lidí.

 

Za účastníky semináře Vilímová Veronika, 3.A

Prohlášení o přístupnosti