Poznávací zájezd do Nizozemí

Poznávací zájezd do Nizozemí

Po více jak dvou letech, kdy jsme se kvůli pandemické situaci nikam nedostali, se naše třída a několik dalších studentů z gymnázia zúčastnili zahraničního výletu do Nizozemí. Vyrazili jsme 5. 6. ve večerních hodinách z Vlašimi a po noci strávené v autobuse jsme v brzy ráno přijížděli do obce Aalsmeer, která se pyšní květinovou burzou. Naneštěstí první červnové pondělí připadlo na nizozemský státní svátek zvaný Pinksteren, a proto byl prostor burzy uzavřen. Naše cesta tedy pokračovala přímo do hlavního města. Pro Amsterdam jsou typické vysoké, úzké domy, všudypřítomná kola a spletitá síť vodních kanálů. Malebné domky a tamní uličky nás zavedly do muzea Vincenta Van Gogha, ve kterém jsme si prohlédli nejznámější autorovy obrazy a mohli poznat i příběhy spjaté s nimi. Naše kroky, již za deštivého počasí, mířily k výletní lodi, která nás provezla po kanálech a prozkoumali jsme tak centrum i z jiného úhlu. Konečnou zastávkou toho dne se stal hostel v Noordwijku, ve kterém jsme měli ubytování.

dřeváky

Druhý den nám byla kompenzována květinová burza. Následovala návštěva rodinné sýrárny Alida Hoeve, v níž nám byla poskytnuta ochutnávka sýrů a ukázka výroby tradičních dřeváků. Později jsme odjeli do rybářské vesničky, nacházející se na břehu IJsselmeer, Volendam. Naše cesta pokračovala do nedalekého Naardenu, ve kterém je pochován Jan Amos Komenský. S českou průvodkyní jsme prošli mauzoleum a připomněli si tak velikost českého génia.

mauzoleum

Třetí a poslední den jsme zasvětili městu Haag, které je významné z hlediska mezinárodní politiky, nejvýznamnější institucí je Mezinárodní soudní dvůr. Odpoledne jsme strávili v přímořském Scheweningenu, kde část z nás navštívila Sea life. Tím se náš zájezd chýlil ke konci a nás už čekal jen další noční přejezd a následný návrat domů.

Na závěr je nutné poděkovat paním učitelkám Bechyňové a Hronové, které měly tu odvahu se s námi někam vypravit.

Anna Buriánová, Eliška Kucharčíková a Ema Káninská, 6.C, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti