Bohatství naší geologie

Dne 30. ledna měli studenti třetích ročníků a kvarty možnost si vyslechnout přednášku věnující se geologii České republiky. Přednášel nám RNDr. Štěpán Rak, který patří mezi naše přední paleontologické špičky. Přednáška byla velice zajímavá, a tak jsme si během dvou vyučovacích hodin značně rozšířili poznatky o zkamenělinách. Také jsme se dozvěděli mnoho informací o českém granátu – o jeho původu, o výrobě šperků z něj, a také už víme, kde si ho můžeme nasbírat. Kdo přednášku pozorně poslouchal, jistě by zodpověděl na zdánlivě záludnou otázku: Nachází se na naší planetě více zlata nebo diamantů? A jaká bude vaše odpověď?

Lukáš Kurz, 3. A, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti