Biologická exkurze prvních ročníků vlašimského gymnázia

V úterý 2.5. jsme měli (1.A a 5.C)  naplánovanou biologickou exkurzi do Jinošovských lesů. Naším úkolem na exkurzi bylo zmapovat výskyt určitých druhů rostlin na tomto území.

Rozdělili jsme se do 4-5 členných skupin. Každá skupina měla určené téma práce, přípravu už jsme si udělali doma a s sebou jsme si nesli metr, provázek, nůžky, tužku, papír a připravené tabulky. Po příchodu k rybníku Jírovec jsme dostali ještě poslední informace k práci od vyučujících biologie paní profesorky Michálkové a paní profesorky Kurzové. Vyrazili jsme splnit zadané úkoly, v kterých šlo o to, určit na daném prostoru co nejvíce zástupců zadaných skupin rostlin, například bahenní rostliny, kapradiny, nahosemenné rostliny atd. Po objevení rostlin jsme je měli určit, zdokumentovat, zapsat do tabulek a odebrat vzorky.

Na závěr exkurze nám paní profesorky připravily poznávačku rostlin, při které jsme se dozvěděli mnoho nového. Náš úkol tímto ještě neskončil, poněvadž musíme z provedené práce vypracovat protokol a také připravit nástěnku.

Exkurze se nám moc líbila, dozvěděli jsme se spoustu nových informací.

Chtěli bychom tímto poděkovat profesorkám za zpestření výuky.

Těšíme se na další hodiny biologie v plenéru.

                                                                                              Za 1.A a 5.C Jana Vrňáková

Prohlášení o přístupnosti