Informatika na vlašimském gymnáziu

Ve středu 1. února jsme se jako studenti vlašimského gymnázia vydali pod vedením pana učitele J. Doubka do Prahy. Nešlo o školní výlet, ale o akci pořádanou MFF UK, která byla prezentována jako „Jeden den s informatikou“.

Formou vysokoškolských přednášek jsme se dozvěděli, jak se na Fakultě informatiky vyučuje, co je obsahem studia. Také jsme poznali některé vysokoškolské studenty, profesory i externí vyučující. Současní studenti byli přítomni u interaktivních stánků, kde jsme si mohli informatiku „osahat“.

Obohatili jsme se o nové poznatky jak z informatiky, tak z matematiky. Pobyt na škole jsme si užili, čas ukáže, zda se tímto směrem vydáme i po studiu na gymnáziu.

za studenty Linda Průšová

 

Ve stejný den se Štěpán Pešout zúčastnil krajského kola soutěže „Bobřík informatiky“, kterou pořádá Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.

Soutěž se konala v Berouně, kam přijelo celkem 29 účastníků. Studenti měli na řešení zadaných úkolů 60 minut. Štěpán obdržel 192 z celkových 240 bodů, což odpovídá 12 správným řešením z 15 možných. Získal tak titul úspěšného řešitele a to mu zajistilo osmé místo v celkovém pořadí. K tomuto úspěchu mu blahopřejeme.

vyučující informatiky Gymnázia Vlašim

 

Prohlášení o přístupnosti