Přes bariéry s policií

V pondělí 11. září se třídy maturitního ročníku našeho gymnázia, 4.A a 8.C, zúčastnily charitativní akce, kterou pořádala Policie středočeského kraje. Cílem akce byl výběr financí na nový invalidní vozík pro čtrnáctiletou Terezku. 

Studenti si vyzkoušeli jednu část přijímacích zkoušek k Policii České republiky, konkrétně fyzické testy. Žákům byly za jejich fyzické výkony přidělovány body, které se později sčítaly. Čím více bodů studenti dohromady získali, tím více peněz se pro Terezku vybralo. Fyzické testy se skládají ze čtyř disciplín. První z nich byl člunkový běh, následovaly kliky, dále celomotorické cvičení a v závěru si studenti zaběhli běh na dálku (1000m).

  Celkem 20 šikovným jedincům, kterým se úspěšně podařilo splnit všechna kritéria pro projití fyzické části přijímacích zkoušek, byl předán certifikát s osvědčením, že mají na délku jednoho roku splněné fyzické testy k Policii České republiky.

  Díky této akci si studenti vyzkoušeli nejen část přijímacích zkoušek k PČR, ale také si otestovali své fyzické schopnosti a zároveň se vybrali peníze na dobrou věc.

Hana Krajíčková, 4. A, Gymnázium Vlašim

hřiště
Prohlášení o přístupnosti