Chemický seminář na ČVUT

Žákyně 4.A, Anička Kladivová a Aneta Vrbatová, spolu s paní učitelkou Fantovou se 16. listopadu účastnily semináře Chemie na ČVUT. Po brzkém vstávání a dlouhé cestě, jsme se zaregistrovaly a ráno si zpříjemnily kávou a chlebíčkem, jež si pro nás na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské připravili.

Poté následovaly velice poučné přednášky, během nichž jsme se dozvěděly spoustu zajímavostí ze současného chemického výzkumu. Jedna z přednášek byla věnovaná nanotechnologiím a využitím nanomateriálů např. v medicíně. Dozvěděly jsme se o tzv. drug delivery systémech, které mohou sloužit k cílenému dopravení léčiv na přesné místo působení (např. při léčbě nádorových onemocnění). Nebo o bionanosenzorech, které jsou vysoce citlivé a dokáží detekovat i jedinou bakterii. Mimochodem, věděli jste, že nanočástice uhlíku si můžete, při troše šikovnosti, připravit s pomocí obyčejné tužky a lepící pásky? Další přednáška byla věnovaná supertěžkým prvkům (od ruthefordia dále) a problematice jejich přípravy (i hledání a přípravy úplně nových prvků), protože se jedná o prvky, které existují pouhé mikrosekundy a vědci jsou tak schopni je pouze detekovat, ale ne s nimi pracovat.

studentky

Dále jsme se také dozvěděly, jak se testuje ekotoxicita stavebních materiálů a velmi zajímavá byla též přednáška na téma Moderní biosenzory, které mohou sloužit např. k rychlé diagnostice onemocnění, biologických zbraní atd. Biosenzorům jsme se také věnovaly v laboratorní části, kdy jsme měly možnost navštívit laboratoře na Fakultě elektrotechnické v Dejvicích. Vyzkoušely jsme si kolorimetrii s využitím plazmonického efektu zlatých nanočástic, v mikrobiologické laboratoři jsme pozorovaly např. vliv plazmového výboje na kulturu bakterii E.coli, antibakteriální účinky ZnO v závislosti na jeho koncentraci, či jsme si mohly zkusit připravit kultivaci z vlastních otisků prstů. V poslední části jsme si vyrobily vlastní elektronický senzor na papíře, vodivé části plochého senzoru jsme jednoduše nakreslily na papír tužkou a poté zkoumaly změnu vodivosti v prostředí různých roztoků.

Seminář byl pro nás velice přínosný, ale také vyčerpávající. Přesto bychom chtěly moc poděkovat paní učitelce Fantové za zprostředkování celé akce.

Aneta Vrbatová, 4.A, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti