Na svatého Martina přišla GYMVLA skupina 

Dne 11. 11. 2023 se studentky vlašimského gymnázia připojily k akci Městského domu dětí a mládeže Vlašim, která se týkala oslav spjatých se svátkem svatého Martina. Součástí veselice byl tradiční lampionový průvod. Po jeho skončení děvčata pomáhala s organizací her se svatomartinskou tematikou, například se slalomem na dřevěném koni, navlékáním vlnek, tedy hřívy, na kartonového koně atd. Na závěr akce se dostala ke slovu i hudba. Studentky pomohly zorganizovat dětskou diskotéku a také bublinkovou show. Myslíme si, že tuto akci si užily jak děti, tak my studentky. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní učitelce Kateřině Novákové, která celou spolupráci zprostředkovala

Za zúčastněné studentky Anna Dušková, 1.B, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti