Učíme se venku

V úterý 25. května vyrazili studenti nižšího gymnázia za výukou ven. Venkovní bádání spojilo biologii, zeměpis, chemii či ekologii přirozeně ve smysluplný celek. Jaké přírodní poklady ukrývá zámecký park ve Vlašimi? To se vydaly zjistit třídy prima a sekunda. Ve spolupráci s ČSOP Vlašim žáci pod odborným vedením pana Jiřího Pavelky lovili vodní bezobratlé živočichy. Pomocí jednoduchého klíče je určovali a objevovali tak, co zůstává obvykle našim zrakům skryto na dně potoků a řek. Podle nalezených živočichů mohli přemýšlet nad čistotou daného toku. Formou her si vyzkoušeli některé vztahy v přírodě jako například potravní řetězec. Ani rostliny rostoucí v parku neunikly pozornosti malých objevitelů. Děti ve skupinkách prozkoumaly různá stanoviště a zjišťovaly, co zde roste. Tercii a kvartu zase přilákalo svým vzácným přírodním bohatstvím Jinošovské údolí. O tuto cennou lokalitu pečují ochránci přírody z ČSOP Vlašim a my jsme mezi sebou moc rádi přivítali pana Mgr. Martina Klaudyse, který se stal naším zasvěceným průvodcem. Protáhl nás kolem rybníků, přes mokřadní louky až do vápencového lomu. Cestou jsme objevovali, co zde roste a žije, ale až v lomu nás čekal opravdový lov. Vybaveni cedníky, holinami, nádobkami a radami, jak se k přírodě chovat, jsme se vrhli do chladných tůněk s cílem ulovit mloka. V našich nádobkách skončili na malou chvíli i jiní obojživelníci, vodní brouci, ploštice či různé larvy vodního hmyzu. Skrze zážitky nabyté vědomosti a dovednosti mohly děti uplatnit při skupinových úkolech, které na ně čekaly u rybníka Kačák. Ve skupinkách určovali pH vody, dokazovali vápenec, poznávali nerosty, horniny i zkameněliny, vodní ptáky a rostliny. A na konec – zasloužená odměna. Na ohýnku jsme si většina upekli své první letošní buřty, usušili jsme mokré věci a vydali se zpět do školy. Ještě jednou děkujeme touto cestou oběma našim průvodcům za věnovaný čas.

Martina Fialková

Prohlášení o přístupnosti