Výměnný pobyt v německém Albstadtu 16. 10. – 22. 10. 2023

V pondělí 16. října 2023 nasedla výprava studentů z Gymnázia Vlašim a z Obchodní akademie Vlašim, pod velením Mgr. Petry Šmídlové a Mgr. Julie Adamcové, do autobusu směr Ulm. Již cesta z Prahy se nevyhnula několika překážkám a veselým příhodám, ale vše nakonec proběhlo dle plánu a ve večerních hodinách jsme si opět po necelém půl roce padli do náruče s našimi německými kamarády.

Ještě na nádraží jsme dostali stručné pokyny a za hlučného vypravování všech zážitků se rozjeli do přechodných domovů s pocitem, že následující týden bude plný dobrodružství a nezapomenutelných vzpomínek.

První den nás čekal výlet do „města univerzit“, Tübingenu. Po zajímavé prohlídce jsme byli vypuštěni na obhlídku místních restaurací, abychom zaplnili naše nenajedené žaludky. Po uspokojení těchto potřeb pro nás měly německé učitelky připravené překvapení – romantickou plavbu po řece Neckar.

Následující den upoutala návštěva známého města Stuttgart společně s muzeem Mercedes-Benz nejen chlapeckou část naší skupiny, ale i dívky si zde přišly na své. Využili jsme volného času, a jako správní turisté se vydali i na spanilou honbu obchodním domem.

Nebyli bychom správní výletníci, kdyby nebyl jeden den věnován pochodu s batůžkem na zádech. A to za každého počasí. I přes náročnější úseky, špinavé boty a mokré vlasy jsme všichni ve zdraví a plni energie dorazili až do cíle. Po skromném oddechu jsme se opět oblékli jako lidé a s úsměvy na tváři vyrazili na společenský večer ve Walther-Groz-Schule, který byl plný her, tance, hudby a jídla. Svou přítomností nás poctili také ředitelé všech škol:  Mgr. et Mgr. Martin Müller za gymnázium, PaedDr. Jiří Tůma za obchodní akademii a pan Hans-Jörg Fink za německou školu.

Ve stejném složení jsme se sešli další den na místní radnici, kde se konalo setkání u příležitosti oslavy 30 let partnerství mezi OA Vlašim a Walther-Groz-Schule, ke kterému se před 10 lety přidala i naše škola. Přítomni byli všichni tři ředitelé, všechny profesorky a starosta Albstadtu pan Roland Tralmer. Po slavnostních projevech a následném předání dárků jsme byli oficiálně propuštěni, abychom zbytek pobytu strávili s našimi kamarády a rodinami. Plán zněl jasně: užít si poslední společné hodiny a poznat život místních mladých. Jednotlivé programy se trochu lišily, všechny ovšem stály za to. Návštěva hradů, aquaparků a dalších aktivit byla ještě zpestřena zážitkovou jízdou vlakem domů, kdy se vyskytly dopravní problémy a my absolvovali cestu zpět do Albstadtu v téměř trojnásobném čase, než je obvyklé.

 Ani jsme se nenadáli, přišel 22. říjen a opět jsme spočinuli na onom nádraží, po boku svých cestovních zavazadel a se slzami v očích. Pro všechny bylo velmi obtížné opustit nástupiště a sednout si do vlaku. Díky oběma společným týdnům s německými studenty jsme si vytvořili silnou partu lidí a získali nespočet nezapomenutelných vzpomínek a zážitků. A kdo ví, třeba se zas všichni jednou setkáme.

                                   Lucie Koutová, 7. C, Tereza Sátrová, 7. C, Dominik Lebeda, 2. B, Gymnázium Vlašim

„Unser Beitrag zum Frieden in Europa“ – Náš příspěvek k míru v Evropě

Ve dnech 16. 10. – 22. 10. 2023 se studenti Gymnázia Vlašim a Obchodní akademie Vlašim zúčastnili výměnného pobytu v německém Albstadtu. Součástí programu byla i oslava výročí 30 let partnerství mezi Obchodní akademií Vlašim a Walther-Groz-Schule Albstadt, ke kterému se před 10 lety připojila také naše škola. Za tímto účelem se do Albstadtu vypravili ředitelé českých škol Mgr. et. Mgr, Martin Müller (Gymnázium Vlašim) a PaedDr. Jiří Tůma (OA Vlašim). O slavnostním přijetí na Albstadtské radnici, které se konalo dne 20. 10. 2023, informoval i místní německý tisk. Zde v krátkém shrnutí:

Za zakladatele a průkopníky myšlenky výměnných pobytů promluvil Hans-Friedrich Hoffmann, který se z počátečního skeptika až odpůrce výměnného programu („K čemu má takový výměnný program sloužit?“) stal jeho největším zastáncem.

Stejnou radost ze stále fungujícího partnerství vyjádřil také ředitel německé školy pan Hans-Jörg Fink, stejně tak i ředitelé českých škol. Všichni tři společně se starostou města panem Rolandem Tralmerem, který na radnici žáky a učitele přivítal, vyzdvihli hodnotu tohoto partnerství, které se zvláště nyní, v době války probíhající na evropské půdě, jeví jako velmi podstatné – je znakem stability a soudržnosti mezi demokratickými státy. Starosta Tralmer upozornil na to, jak je důležité jeden druhému porozumět a moci se na druhého spolehnout. Hans-Jörg Fink pak zdůraznil, že toto partnerství je naším příspěvkem k vzájemnému porozumění mezi národy a k míru v Evropě.

Všichni řečníci též poděkovali studentům za to, že jsou ochotni opustit svou komfortní zónu, a za odvahu, která je potřebná pro dobrodružství s názvem výměnný program. Rovněž byl vyjádřen názor, že je nutné na společné věci dále pracovat a také zazněla poděkování těm, kteří tak do této doby činili. Během třicetiletého trvání partnerství se výměnných pobytů zúčastnilo 900 mladých lidí, kteří mohli navzájem poznávat své země nikoliv jako turisté, ale přímo v hostitelských rodinách.

 Hudební doprovod celé slavnostní akce zajišťovala školní kapela pod vedením Wolfganga Fischera.  

volný a zkrácený překlad: Petra Šmídlová, koordinátorka výměnné pobytu

článek
Prohlášení o přístupnosti