Úspěchy studentů vlašimského gymnázia ve vědomostních soutěžích

      V letošním školním roce se naši studenti opět zúčastnili geologické olympiády. Tentokrát probíhala ve formě online testu, takže ani covid 19 neomezil její realizaci. Soutěže se zúčastnilo ve školním kole 6 žáků, všichni postoupili do okresního kola. Zde velmi dobře zúročili své geologické znalosti a v jednotlivých kategoriích obsadili přední místa. Z úspěšných reprezentantů to jsou Alžběta Vorlová ( kat.B 1. místo), Jan Zeman (kat.A 1. místo), Ema Káninská ( kat.B 2. místo) a Kateřina Šramotová (kat.B 3. místo). V krajském kole nás pak úspěšně reprezentovala Alžběta Vorlová a Jan Zeman.

      Další vědomostní soutěží, kde naši studenti měli úspěch, byla biologická olympiáda. Školního kola se zúčastnilo celkem 41 studentů, z nichž 9 postoupilo do vyšších kol. Vzhledem k pandemii se ale tato další kola neuskutečnila a biologická olympiáda byla ukončena. Přesto se v červnu povedlo uspořádat jako neoficiální náhradu celorepublikový online test. Tohoto testu se zúčastnilo pět studentů, kteří si i přes velmi početnou konkurenci vedli velmi dobře.

      Blahopřejeme všem řešitelům olympiád a věříme, že i v příštím roce nás budou úspěšně reprezentovat.

                                                                                                    Romana Michálková

 

Prohlášení o přístupnosti