Úspěchy studentů vlašimského gymnázia

Naši studenti se každoročně účastní různých soutěží. Dosahují pěkných umístění. V letošním školním roce bych ráda poděkovala za reprezentaci školy níže uvedeným studentům a popřála jim mnoho dalších úspěchů.

Ve středoškolské odborné činnosti v krajském kole v oboru zdravotnictví obsadila 2. místo Kristýna Dvořáková a v oboru informatika získal 1. místo David Holada, který postoupil do celostátního kola.

V matematických a přírodovědných soutěžích v okresních kolech dosáhli žáci těchto umístění:

Olympiáda v matematice

kategorie Z9 

1. místo Pavel Škopek

 

 

2. místo Matěj Crhán

 

kategorie  Z6

3. místo Martin Plšek

Matematický klokan

kategorie Kadet

2. místo Pavel Škopek

 

 

 

 

kategorie Junior

1. místo Barbora Müllerová

 

kategorie Student

3. místo Jan Křemen

Olympiáda ve fyzice

kategorie E

2. místo Karolína Vilímovská

 

kategorie F

3. místo Pavel Škopek

Olympiáda v chemii

kategorie D

3. místo Matěj Crhán

Olympiáda v zeměpisu

kategorie B

1. místo Adam Houdek

 

kategorie A

3. místo Adam Moses

V humanitních předmětech a jazycích se v okresních kolech naši studenti umístili takto:

Olympiáda v českém jazyce

kategorie I.

3. místo Matěj Crhán

 

kategorie II.

1. místo Vendula Jankovská

 

 

3. místo Jan Křemen

Olympiáda v dějepisu

kategorie Z9 

2. místo Karin Rakašová

Olympiáda v anglickém jazyce

kategorie I. A

1. místo Nguyen Van Anh

Olympiáda v německém jazyce

kategorie III. A

2. místo Markéta Vinšová

 

 

3. místo Věra Škopková

V recitační soutěži se krajského kola zúčastnili Štěpán Pešout, Jan Šťastný a Adam Houdek. Poslední jmenovaný obdržel čestné uznání.

Krajského kola soutěže v komunikaci Mladý Demostenes se zúčastnili sourozenci Eliška a Adam Lupačovi. Adam získal 1. místo a postoupil do celostátního kola. V něm obsadil 3. místo.

Ve výtvarné části Evropa ve škole obsadila Gabriela Šmalclová s prací „Světlo pro Evropu“ 2. místo v krajském kole.

Naši šachisté z vyššího gymnázia David Zvára, Patrik Pýcha, Lukáš Jelínek a Michal Sibal vyhráli 1. místo v okrese, 2. místo v kraji a v celostátním kole přeboru středních škol skončili na pěkném 13. místě.

Všem výše jmenovaným blahopřeji a děkuji za příkladnou reprezentaci našeho gymnázia.

 

RNDr. Věra Chroustová

ředitelka Gymnázia Vlašim

Prohlášení o přístupnosti