Studenti studentům o VŠ

V pátek 27. listopadu se v prostorách naší školy uskutečnil  „gaudeamus v kapesním vydání“ pro žáky třetích ročníků a ostatní zájemce.

Zastupovat své vysoké školy (a především je hrdě bránit před ostatními) přijeli bývalí studenti našeho gymnázia. Celý program sestával ze dvou částí – prezentace a informačních stánků. Nejprve jsme si vyslechli stručné pojednání o některých ze zastoupených škol, načež jsme měli možnost pohovořit si se studenty škol, které v nás vzbudily zájem. Nalézt se zde dalo široké spektrum oborů – od ekonomických, přes lékařské až po matfyz. Kromě těchto celebrit se nám přijely představit i ty méně opěvované obory jako například bohemistika nebo Škoda auto VŠ. Velmi nás potěšily rétorické schopnosti a ochota bývalých gymnazistů a jejich nadšení pro studium nás motivovalo tvrdé práci.

Tímto jim děkujeme, hlavně Elišce Lupačové, za jejich snahu a ochotu a veškeré starosti s pořádáním této akce.

Švandová a V. Lejčková, 3. A – Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti