Týden vědy

Ve středu 13. 11. 2019 se studenti ze třetích a čtvrtých ročníků vlašimského gymnázia vydali se svými pedagogy do Prahy v rámci vědeckého festivalu Týdne vědy a techniky. Dle svého zájmu jsme se rozdělili na 3 skupiny –  historickou, biologickou a chemickou.

První skupina se zaměřila na historii.

Nejprve jsme zavítali na Staroměstské náměstí s jeho hlavní dominantou – Staroměstskou radnicí. Zde se nás ujala paní průvodkyně, se kterou jsme navštívili kapli. Tam jsme mohli spatřit apoštoly z orloje, kteří zrovna odpočívali, jelikož bylo těsně po desáté. Prošli jsme také historickými sály, ve kterých jsme obdivovali jeden z nejstarších dřevěných stropů, mapu Prahy za vlády Karla IV., či obrazy od známého malíře Václava Brožíka. Paní průvodkyně byla velmi příjemná a všichni jsme ji se zaujetím poslouchali a přitom obdivovali interiéry nejstarší radnice v České republice. Po polední dvouhodinové přestávce jsme se opět všichni sešli, tentokrát u budovy Akademie věd České republiky. Zde pro nás byla domluvena prohlídka knihovny. Všichni jsme byli uchváceni nádhernou tichou místností, kde jako by se zastavil čas. U stolů seděli studenti s knihami a notebooky, ale i lidé, kteří přišli uniknout ruchu hlavního města a něco si přečíst. Potichu jsme si prohlédli prostory se slečnou průvodkyní, která nám nastínila, jak to v této univerzitní knihovně funguje. Dozvěděli jsme se například, že si tu můžeme vypůjčit knihy i my, studenti středních škol. Prohlídku jsme zakončili pátrací akcí- každý z nás si vyhledal knihu z oboru, kterému se v budoucnu chceme věnovat. Poté už jsme přes most Legií došli k našemu autobusu a vrátili se zpět do Vlašimi.

Celý den jsme si velmi užili, a i když nám nepřálo počasí, byla to jedna z nejzajímavějších exkurzí, kterou mnozí z nás zažili.

Druhá skupina zamířila na Fakultu tropického zemědělství ČZU v Praze. Dopoledne nás čekaly 3 zajímavé přednášky. V první z nich poutavě vyprávěl Ing. Radim Kotrba, Ph.D. o udržitelném chovu zvěře v oblasti jižní Afriky. Druhá přednáška Ing. Johany Rondevaldové Ph.D. nás seznámila s tropickým ovocem a zeleninou. Dozvěděli jsme se například, jak se tyto druhy pěstují a konzumují, či podle čeho poznáme kvalitní ovoce v marketech. Poslední přednáška byla o agrolesnictví. Tuto dnes široce diskutovanou problematiku přednášel opět Ing. Radim Kotrba, Ph.D. .

V další části exkurze jsme se dle zájmu rozdělili na dvě skupiny, první skupina zhlédla film o antilopách a druhá si šla prohlédnout laboratoře na univerzitě. Prohlídka laboratoři byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se, jak se zkoumá DNA u zvířat, jak se vyhodnocují léčivé složky u různých rostlin, jak zjistit vlhkosti různých potravin apod.

Exkurzi jsme ukončili prohlídkou botanické zahrady, kde jsme viděli nejrůznější tropické rostliny. Průvodkyně nás seznámila s řadou rostlin, které jsme dosud znali jen podle jejich plodů a s podmínkami, které tyto rostlinypotřebují pro svůj růst.

Exkurze byla velmi zajímavá, poučná a přinesla nám velké množství nových znalostí. Myslím si, že mnozí z nás nyní uvažují nad dalším studiem na této univerzitě.

Třetí skupina navštívila  Ústav makromolekulární chemie v Praze. Dojezd do cíle nebyl úplně jednoduchý a neobešel se bez menšího zpoždění.

Program začal přednáškou pana doktora Babiče, který nám velmi vtipně a zábavně demonstroval, co si představit pod pojmem polymery = makromolekuly a že i třeba obyčejné pneumatiky jsou dobrým příkladem polymerových řetězců.

 Po přednášce jsme se odebrali do výzkumných laboratoří, kde nám přítomní vědci představili projekty, na kterých zrovna pracují, případně v nedávné době pracovali. Například jsme mohli vidět rozdíl mezi hydrogelem a aerogelem, magnetický reaktor či si vyzkoušet mluvit pod parami hélia.

Poslední bod programu, pro někoho ten nejzajímavější, byla přednáška o polymerních nosičích léčiv. Využívají se například v oboru léčby nádorových nebo zánětlivých onemocnění, navigované chirurgie a ve výrobě nejrůznějších typů implantátů – např. kloubních náhrad.

 Exkurze se velmi vydařila, vrátili jsme se obohaceni o mnoho nových poznatků a nadšenější pro chemii. Je možné, že z některých členů naší výpravy se snad jednou stanou vědci, kteří budou měnit svět k lepšímu.

Děkujeme za tuto příležitost našemu pedagogickému doprovodu, který pro nás exkurze zorganizoval.

 

Kateřina Svobodová, Petra Vojtová, Leila Štěpánková, 3.A, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti