Informačně osvětové setkání

Dne 20. května poctili naši školu, konkrétně žáky druhých ročníků Gymnázia Vlašim, svou návštěvou studenti a absolventi oboru sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně. Společně s právníkem Kanceláře veřejného ochránce práv se soustředili na rozvoj kritického myšlení, toleranci odlišnosti a řešení otázek jejích výhod a nevýhod.osvětové setkání
Formou tříhodinového programu a dalších workshopů nám objasnili efekt přihlížejícího, kompetence veřejného ochránce práv, jeho možnosti pomoci a uvědomění si vlastní společenské role a občanské zodpovědnosti.
Hlavním tématem byla odlišnost v prostředí školy. Byla nám představena scénka, ve které žáci prvního ročníku střední školy odjíždějí na adaptační kurz. Tam opijí neoblíbenou spolužačku, jelikož nechtějí, aby jim zkazila zábavu. Té se však udělá špatně, a tak je odvedena ven. Závěr příběhu je otevřený a končí ve chvíli, kdy parta zjistí, že se dívka nevrátila na pokoj a očividně se jí něco stalo.osvětové setkání
Pak jsme byli rozděleni do čtyř „rodin“ a postupně jsme procházeli jednotlivými stanovišti, na kterých jsme řešili, co tedy přesně znamená být odlišný, jak okolní prostředí ovlivňuje naše postavení a proč zrovna já bych měl pomoci, když vidím, že je někomu ubližováno. Poté jsme se opět vrátili k příběhu. Nyní jsme měli možnost ovlivnit chování hlavní postavy a zamezit tak špatnému konci – dostali jsme příležitost přímo si za hrdinku zahrát, zastat se oběti a změnit tak její osud.
Chtěla bych za celý náš ročník pořadatelům poděkovat za poutavý program, který nás nejen informoval o náplni práce ombudsmana, ale hlavně nám všem otevřel oči v problematice diskriminace, jež se zdá být přítomna všude kolem nás.
Informačně osvětové setkání bylo realizováno v rámci projektu „Společně k dobré správě“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož realizátorem je Kancelář veřejného ochránce práv.
Karolína Švandová, 2. A

 

 

Prohlášení o přístupnosti