„NON STOP PLAVBA“ – přednáška Ing. Petra Ondráčka, CSc.

Dne 4. 3. 2014 proběhla na vlašimském gymnáziu přednáška, ve které nás Ing. Petr Ondráček seznámil se svým pokusem o překonání světového rekordu v sólové plavbě kolem světa bez zastávky na vlastnoručně postavené laminátové plachetnici SINGA .

Mnoho z nás si neumělo představit, co všechno přináší nepřetržitá plavba kolem světa, proto nám představil své navigační a dorozumívací prostředky, zásoby jídla, které měl s sebou připraveny na celý rok plavby. Ukázal nám i zařízení, které mu pomáhalo sledovat jeho zdravotní stav. A poté začal vyprávět svůj příběh.plavba

Po dvaceti letech příprav se koncem srpna 2011 vydal na cestu z jihoafrického Falmouthu. Neodradily ho ani počáteční technické problémy, kvůli kterým se musel vrátit. Znovu odstartoval o měsíc později 18. 9. 2011. Přeplul rovník, obeplul mys Dobré naděje, vplul do Indického oceánu, obeplul další významný mys-Leeuwin (Austrálie) a dosáhl Antipodu. Během náročné plavby se jachtě v bouři roztrhla plachta, dokonce se mu i několikrát samotná jachta převrátila. Kvůli těmto technickým problémům a nepřízni osudu neměl jinou možnost než plavbu předčasně ukončit na Novém Zélandu. I tak se mu jako jedinci podařilo uplout 16,162 Nm za 211 dnů a 13 hod.plavba

Nejvíce děkoval své manželce, která ho ve všem podporovala a pomohla mu uskutečnit celoživotní sen.

S úsměvem na rtech se s námi rozloučil a dodal povzbuzující myšlenku: „Máte celý život před sebou. I pokus o splnění vašeho snu je velkým úspěchem.“

Anna Skopcová, 3. A

Prohlášení o přístupnosti