Prima a její dva dny ve středověku

Konečně nastal červen a námi dlouho očekávaný výlet na hrad Šelmberk.

V pondělí v sedm hodin jsme přijeli na hrad Šelmberk, kde nás už pí učitelky J. Kurzová a M. Fialková očekávaly. Ubytovali jsme se a rozdělili do čtyř týmů. Po převlečení do dobových kostýmů se z nás rázem stali poutníci připraveni se ctí obstát u nelehkých zkoušek mistrů cechů království Danarského. Hned ráno po vydatné snídani jsme začali plnit úkoly ve formě středověkých řemesel. Stali se z nás například kováři, hrnčíři, pekaři, lučištníci a šermíři. Naučili jsme se vyrábět papír, bylinkové máslo i rozdělávat oheň pomocí křesadla. Naším cílem bylo získat co nejvíc denárů, které jsme u Strážce času vyměnili za čas potřebný k získání indicií k cestě ke zlaté karafě. Večer jsme se všichni vydali na strastiplnou cestu plnou kopřiv k rybníku, kde jsme se snažili nasbírat co nejvíce dřeva na večerní táborák. Druhý den ráno jsme pokračovali v pátrání po karafě.  Nejrychlejší tým nakonec karafu objevil a k překvapení nás všech se v ní skrývala voda z louže. Vyvrcholením byla královská středověká hostina. Pak už si nás naši blízcí vyzvedli. Výlet do středověku se nám všem moc líbil.

Jan Zeman, prima

Prohlášení o přístupnosti