Ve víru husitství

Šestnáctého dubna letošního roku se sekunda a tercie vlašimského gymnázia vydali na návštěvu jihočeského Tábora. Naše kroky vedly přímo k Husitskému muzeu, kde jsme, stejně jako kdysi dávno husité, odložili svůj majetek, tedy batohy a bundy, do velkých kádí. Následně jsme si prošli středověké podzemí. Během prohlídky jsme se také dozvěděli, k čemu se využívalo. Kromě skladování potravin byly sklepy využívány jako chlívky pro drobná domácí zvířata a také sloužili jako ubytování pro chudší obyvatele města, což upoutalo naši pozornost. Poté nás čekal program v interiéru muzea, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací o době husitských válek, dokonce jsme si vyzkoušeli boj z vozové hradby. Dále si pro nás pracovníci muzea přichystali aktivitu, při které jsme se rozdělili na dvě skupiny a na tabulích hledali informace. Jedna polovina hledala pozitiva na životě Jana Žižky a druhá negativa. Následovala diskuze a výměna názorů.

Pak už na nás čekal rozchod, během něhož jsme se porozhlédli po náměstí. Poslední naše kroky směřovali vstříc barokní době, tedy k poutnímu místu Klokoty, kde už na nás čekal autobus. Výlet jsme si i přes chladné počasí moc užili.

Eliška Mrkvová, 3.C, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti