Gymnázium Vlašim pomáhá potřebným

Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat studentům našeho gymnázia, kteří i letos dobrovolně a s nadšením sbírali finanční prostředky pro ty, kteří si sami pomoci neumějí a nemohou.

Na podzim 11. září 2012 shromáždilo šest studentek septimy (K. Zadáková, L. Rumlerová, L. Krillová, E. Lupačová, M. Cvrčková, A. Leová) do svých světluščích pokladniček za jediné dopoledne 12 630,- Kč. Sbírka Světluška je tradičně na seznamu těch, které nikdy nevynecháme. Využití vybraných peněz je totiž transparentní, jednání s koordinátory sbírky vždy korektní a příjemné. Světluška pomáhá už pojedenácté nevidomým v samém začátku, ale i později, kupříkladu v rozvoji jejich talentu, vzdělání, profesním uplatnění.

24. dubna 2013 osm žáků 3. A a 3. B (V. Bělková, D. Šejstal, L. Mazaná, V. Jankovská, M. Volfová, B. Vojtová, L. Lebedová a J. Němec) oslovovalo vlašimské občany, aby přispěli na sbírku Červenobílé dny. Ta se koná pod záštitou Občanského sdružení LORM, které podporuje rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé. Organizace existuje od r. 1991, charitativní sbírku pořádá, stejně jako Světluška , už pojedenácté. Tento rok vybrali výše jmenovaní dobrovolníci 9 749,- Kč.

Obě sbírky lze podporovat celoročně, například zasláním dárcovské DMS LORM nebo DMS SVETLUSKA na číslo 87 777 (cena SMS je 30,- Kč). Přemýšlejme všichni, zda bychom takto nemohli přispět na dobrou věc.

Mgr. A. Martínková

Prohlášení o přístupnosti