Okresní kolo soutěže v německé konverzaci

Ve čtvrtek 2. února 2012 proběhla na OA ve Vlašimi konverzační soutěž v německém jazyce.   Zúčastnili se jí studenti, kteří zvítězili v kategorii III.  A
(1. – 3. ročník středních škol) na svých školách. Prověřovány a posuzovány byly výsledky v porozumění poslechovému textu, rozhovor na vylosované téma a komentář vylosovaného obrázku. Soutěž prokázala, že existují velké rozdíly mezi studenty gymnázií a jiných středních škol.
Máme radost, že náš student Marek Novotný (2B) se díky hlubokým znalostem umístil v okresním kole soutěže v KNEJ jako druhý se ztrátou pouhého jednoho bodu za vítězem, kterému byl rovnocenným soupeřem.  Blahopřejeme! Děkujeme též všem účastníkům letošního školního kola a přejeme radost při studiu německého jazyka.

 
Za PKNEJ    Alena Ptáčková

Prohlášení o přístupnosti