Poděkování

   Při příležitosti odchodu do důchodu patří naše velké poděkování našim milým kolegyním Aleně Martínkové a Marii Doležalové.

Alena Martínkvá

   Alena Martínková nastoupila na Gymnázium Vlašim v roce 2003 jako učitelka českého jazyka a hudební výchovy a od roku 2007 vykonávala také funkci zástupkyně ředitelky.

Marie Doležalová

Marie Doležalová strávila na gymnáziu plných čtyřicet let jako vyučující informatiky a komunikačních technologií. Vychovaly několik generací žáků, byly vždy oporou pedagogického sboru a poctivými kantorkami v tom nejlepším slova smyslu, jež naplňovaly myšlenku Jana Amose Komenského o škole jako o „dílně lidskosti“.

    Věříme, že si následující léta užijí v klidu, obklopeny rodinou a přáteli. Přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a co nejméně „učitelských snů“ o promeškaných hodinách.

Prohlášení o přístupnosti