2. kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení na Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 pro školní rok 2020/2021 – 2. kolo

 

Ředitel Gymnázia, Vlašim, Tylova 271, se sídlem ve Vlašimi vyhlašuje na základě §60f, odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2020/2021 do naplnění kapacit volných míst oboru:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) – předpokládaný počet volných míst 5

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity oboru pouze na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ (uvedené na přihlášce a potvrzené základní školou) a dosažených bodů z jednotných přijímacích zkoušek (výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitou). Minimální počet bodů (ZŠ, testy z MAT, ČEJ) nutných pro přijetí je 50.

Přihlášku je možno odevzdávat do 17. 7. 2020 na sekretariátu školy v pracovní dny od 9:00 do 11:30 nebo ji můžete poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise s podacím razítkem nejpozději ze dne 14. 7. 2020.

Přihlášky posílejte na tuto adresu:

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

se sídlem Vlašim, Tylova 271, 258 01 Vlašim

Tiskopis přihlášky. dvě strany v xlsx souboru

Přihláška musí být vyplněna a potvrzena základní školou, součástí přihlášky musí být výpis výsledků JPZ.

Pořadí uchazečů bude zveřejněno nejpozději ve středu 22. července 2020 dle výše uvedených kritérií.

Bližší informace budeme podávat telefonicky (317 842 154), emailem (gymnazium@gymvla.cz), popřípadě po předchozí dohodě přímo ve škole.

 

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel

Uzavření školy

Rozhodnutím Bezpečnostní rady státu se škola uzavírá do odvolání.

Žáci zůstávají doma a budou s učiteli v kontaktu na e-mailových adresách.

Mgr. et Mgr. Martin Müller ředitel

Prohlášení o přístupnosti