Projekty

Škola

Vedení školy společně s vyučujícími získává prostředky pro vybavení školy a její prezentaci pomocí projektů.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2:

Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky

– k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

loga projektu

Název projektu: Rozvoj učitelů a žáků na Gymnáziu Vlašim

Cíl: Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání.

Zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování mobility znevýhodněných skupin

plakát (pdf)

logo

Gymnázium Vlašim se zapojilo do projektu „Komunikace a publicita – Doučování žáků škol“

plakát (pdf)

Ve školním roce 2020 – 2021 se naše škola zapojila do projektu  pro talentované či znevýhodněné studenty:

Ve školním roce 2020 – 2021 se naše škola stala spolupracujícím partnerem v projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“

logo IKAP

Naše škola v rámci OP VVV realizuje projekt Rozvoj učitelů a žáků na Gymnáziu Vlašim

plakát projektu rozvoj učitelů a žáků

Naše škola je zapojena jako partner do projektu Moderní učitel 21. století

Moderní učitel 21. století

plakátNaše škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

plakát

  • Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 je zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).      originál celého článku

PROJEKT „Moderní technologie ve výuce

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 je zapojeno do projektu Středočeského kraje „Moderní technologie ve výuce“.

Pilotní projekt: Rozšíření zájmu žáků o fyziku

– o projektu – článek 1

– o projektu – článek 2

– hodnocení projektu

Projekt: Nové možnosti ve výuce matematiky a fyziky při použití It

– 1. článek o projektu

– obsah CD

– 2.článek o projektu – Zpravodaj

  • Projekt: Katalog památek bývalého okresu Benešov pro výuku dějin kultury na ZŠ a SŠ

– článek ve Zpravodaji

– obsah výukových CD

  • Projekt: Comenius – smysluplné trávení volného času a zabraňování agresi

– popis projektu

Prohlášení o přístupnosti