Škola

Škola

Gymnázium Vlašim se řadí k nejvýznamnějším školským zařízením nejen města,stará budova ale také benešovského okresu.Dnešnímu gymnáziu předcházelo několik typů střední školy. V září 1952 bylo zahájeno vyučování na jedenáctileté střední škole, která byla umístěna v Komenského ulici. Důstojného prostředí se „jedenáctiletka“ dočkala až o několik let později. Šestého září 1958 byl školní rok slavnostně zahájen v prostorách nové školy v ulici Severní, č.p. 968.

V prosinci roku 1960 byl přijat nový školský zákon o soustavě výchovy a vzdělání. S platností od prvního září 1961 se tak bývalá „jedenáctiletka“ rozdělila na základní devítiletou školu a střední všeobecně vzdělávací školu se společnou správou. Od prvního září 1965 se začala zavádět změna pojetí obsahu výuky SVVŠ, neboť byly zřízeny studijní větve – přírodovědná a humanitní. Prvního srpna 1967 dochází k oddělení SVVŠ od školy základní a SVVŠ se stává samostatnou hospodářskou jednotkou pod vedením SKNV v Praze. Prvního září 1969 byl na škole zřízen první ročník čtyřletého gymnázia.

V letech následujících se střední škola vyvíjela již jako gymnázium. Pokračují třídy s přírodovědnou a humanitní specializací. V 80. letech je zaveden předmět „Základy výroby a odborné přípravy“ , na který ve 3. a 4. ročnících navazují bloky odborných předmětů. Tento nový předmět je povinnou součástí maturity v letech 1988 a 1989. V dalších letech z učebních plánů ustoupily předměty praktického zaměření. Klade se důraz na výuku jazyků a volitelné předměty ve 3. a 4. ročníku umožňují studentům se dobře připravit ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách všech typů. K novým změnám došlo po roce 1989. budova BřezinskáPrvního září 1991 byla otevřena první třída víceletého (sedmiletého) gymnázia. V tomto roce začali tedy na gymnázium přicházet i žáci , kteří ukončili pátou třídu základní školy. Bylo třeba zajistit dostatek učeben. Prostorové problémy byly dořešeny až otevřením budovy v Březinské ulici 1702, kde začala výuka prvního září 1994. Nové prostory umožnily vybudování odborných učeben biologie, chemie, fyziky, výpočetní techniky a cizích jazyků.

Dne druhého září 2002 se žáci i vyučující této školy sešli v novém objektu Tylova 271. Poprvé po 50ti letech své činnosti ve Vlašimi, má Gymnázium Vlašim svou tělocvičnu a jídelnu.současnost  Odborné učebny jsou zachovány v plném rozsahu a téměř 400 žáků školy nemusí již přecházet z budovy do budovy. V současné době jsou na škole dva studijní obory. Škola má patnáct tříd, z toho osm tříd víceletého a sedm tříd čtyřletého studia.
Ve školním roce 2007/2008 začala výuka podle Školního vzdělávacího programu. Jedná se o nový přístup k vyučovacímu procesu. Škola si sama vytváří na základě nových pravidel své osnovy. Postupně se tento program rozšířil  do dalších ročníků.
Ve školním roce 2011/2012 se vyučuje na celém nižším gymnáziu podle ŠVP ZV „Škola pro život“, na vyšším stupni gymnázia se podle ŠVP G „Škola pro život“ vyučuje ve všech ročníkách kromě čtvrtého a oktávy.

Prohlášení o přístupnosti