Soutěž IT Junior

V pátek 20. 11. 2015 se tři studenti z kvarty našeho gymnázia zúčastnili soutěže IT Junior na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze.
Tématem soutěže byla algoritmizace. Žáci dostali několik úloh, které formou slovního řešení či grafického znázornění řešili. Žáci nemuseli znát žádný konkrétní programovací jazyk, stačilo, aby byli schopni analyticky a logicky myslet. I když třeba v žádném programovacím jazyce zatím neměli zkušenosti, projevilo se, zda jsou schopni algoritmicky přemýšlet a zvolený algoritmus znázornit.
Milan Mach se umístil na krásném 5. místě a od 2. místa ho dělily pouze 3 body.
Odkaz na výsledky soutěže: http://www.ssps.cz/pages/aktuality/akt_20151121.phpIT Junior

Ing. Marta Bechyňová

Prohlášení o přístupnosti