DNY VĚDY 2016

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se studenti vlašimského gymnázia zúčastnili již tradiční akce nazývané DNY VĚDY. Během této akce jsou veřejnosti volně přístupná pracoviště AV ČR a další vědecká centra. Rovněž je možné navštívit významné památky, a to s odborným výkladem vědeckých pracovníků. V letošním roce měli studenti na výběr ze 3 témat – experimentální botanika, chemie polymerů a historické památky v oblasti Vyšehradu.

Studenti, zajímající se o biologii, navštívili Ústav experimentální botaniky AV ČR v Praze. Naše prohlídka začala ve sklenících ústavu, který slouží k pěstování rostlin pro pokusy. Dále jsme viděli, jak se používá konfokální a elektronový mikroskop, zkusili jsme si s nimi pracovat a někteří z nás si vyzkoušeli přípravu preparátu. Odhalili jsme tajemství extrakce DNA, kterou jsme se sami pokusili získat z brokolice. Dozvěděli jsme se, jaké jsou obranné mechanismy rostlin při houbové nebo bakteriální infekci. Nejčastějším modelovým organismem pro tyto pokusy je huseníček rolní. Velmi nás zaujalo pěstování rostlin na umělých agarových půdách. Ve sterilních laboratorních podmínkách jsme si mohli zkusit přesadit rostlinky rákosu na agarové médium. Jako odměnu jsme dostali rosnatku okrouhlolistou pěstovanou na agarové půdě.  Zjistili jsme, jak se od sebe odstředěním oddělují látky v centrifuze, dále jsme měli možnost ochutnat zmrzlinu z tekutého dusíku a objevit tajemství mikrobiologie a složitost práce nejen na tomto pracovišti, ale i na všech ostatních. Myslím, že mohu říci za všechny studenty, kteří se této exkurze zúčastnili, že jsme si všichni odvezli spoustu nových zajímavých poznatků. Děkujeme všem vědcům z ústavu za zajímavý den a v neposlední řadě děkujeme za učitelský doprovod paní profesorce Michálkové a Šmídlové.

Jana Svobodová a Luboš Martinák, 3. A

Studenti, kteří si vybrali dějepisný program, zamířili na Vyšehrad, kde se setkali s průvodkyní paní Náprstkovou, jež doplňovala naši procházku zajímavým výkladem. Výlet zahrnoval nejen příjemnou procházku po Vyšehradě, vyhlídku na Hradčany, prohlídku kostela Svatého Petra a Pavla a vyšehradských katakomb, ale i rozchod, na který se studenti těšili nejvíce, hlavně kvůli teplotě, která od rána sužovala všechny účastníky zájezdu. Exkurze vyvrcholila na vyšehradském hřbitově, kde si studenti mohli najít hroby zesnulých českých osobností. Myslím, že většina absolventů hodnotila výlet kladně a spousta z nás si ho užila i přes zmrzlé palce na nohou.

 Děkujeme všem vědcům z ústavu za zajímavý den a v neposlední řadě děkujeme za učitelský doprovod paním profesorkám Michálkové, Šmídlové, Fialkové, Ptáčkové, Preislerové a panu profesoru Kaprálkovi.

 Daniel Babka

Cílem cesty za vědou byl pro chemiky Ústav makromolekulární chemie. Měli jsme možnost nahlédnout „pod pokličku“ různých laboratoří, kde probíhá vývoj nových polymerních materiálů i technologií. Zajímavá byla například praktická ukázka laboratorní přípravy polymerního hydrogelu, který nachází uplatnění například při léčbě popálenin. Dozvěděli jsme se o vývoji nových polymerních léčiv a diagnostik zaměřených na cílenou a bezpečnou léčbu nádorových onemocnění. V rámci bohatého programu jsme vyslechli také názornou přednášku o makromolekulách – jak vznikají, jak se chovají, proč jsou užitečné, kde se s nimi potkáváme a proč mají svůj vlastní ústav. Ale nebyla to jen obyčejná přednáška, věřte, nebo nevěřte, byla zábavná, hlavně když se studenti sami mohli stát molekulami a na vlastní kůži zažít polymerizaci. To, co dále zaujalo a některé obzvláště, bylo testování odolnosti různých plastů, které známe z našeho každodenního života. V této laboratoři bylo dovoleno plasty lámat, tlouci i natahovat k prasknutí. Po celém dni stráveném na ústavu jsme získali ucelený pohled na makromolekulární látky a dozvěděli jsme se mnoho aktuálních informací z výzkumu těchto neobvyklých struktur. (MF)

Mgr. Martina Fialková

Prohlášení o přístupnosti