Studenti proti suchu

EliškaNedostatek vody či sucho pocítil v poslední době nějakým způsobem každý z nás. Jak ale vrátit vodu zpět do krajiny, když četnost srážek ubývá? Jak řešit problematiku sucha, které je nejvýznamnějším projevem klimatické změny u nás? Odpovědi na tyto nelehké otázky hledali studenti Gymnázia ve Vlašimi, kteří se účastnili středočeského kola 26. ročníku Ekologické olympiády.Ekologická olympiáda poznávačka

Letošní kolo proběhlo ve dnech 18. a 19. 9.2020 v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi. Zúčastnily se ho čtyři družstva ze Středočeského kraje, dvě z Gymnázia Vlašim. Jeden tým vytvořili Josef Chaloupka, Josef Matějovský a Lukáš Srba ze čtvrtého ročníku. Za druhý tým soutěžili Eliška Kucharčíková, Lukáš a Jan Zemanovi z kvinty. I přes nižší účast to byl velice povedený ročník, který splnil hlavní cíle této soutěže. Podpořil týmovou spolupráci studentů, ověřil nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti z oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a umožnil strávit čas v terénu a v přírodě.vyhlášení výsledků

První úkol, který studenti v týmech plnili, byl praktický. Vybaveni metrem a mapkou se vydali do centra města Vlašimi, aby prozkoumali vytyčené území z hlediska procentuálního zastoupení ploch vhodných ke vsakování vody. Po terénním průzkumu zpracovali návrh opatření umožňující zasakování dešťové vody na vybraném území. V České republice vsakování dosahuje vůbec nejnižších hodnot v městském prostředí. Voda rychle odtéká, řeky ji často nemohou pojmout a dochází k povodním. Kolik ale budou tato opatření stát? Jak je na tom Vlašim se srážkami? Jak pomoci přírodě a zároveň zachovat parkovací místa pro obyvatele městské zástavby? Odpovědi nejen na tyto otázky studenti prezentovali před odbornou porotou. 

V teoretické části studenty čekalo poznávání rostlin, živočichů, zvuků přírody, minerálů a hornin. Své ekologické i obecné biologické znalosti museli prokázat ve 120 testových otázkách.

Druhým praktickým úkolem byla správná výsadba sazenic dubu letního podél silnice z Trhového Štěpánova do Sedmpán. Sazenice bylo třeba usadit do správné hloubky, upevnit je ke kůlu, opatřit ochranou z drátěného pletiva a pořádně zalít. Vzniklá stromová alej je významným krajinným prvkem, který pomůže zvýšit ekologickou stabilitu a obnovit vodní režim krajiny.

Akce se díky všem pořadatelům z Podblanického ekocentra velmi vydařila. Díky všem účastníkům panovala během soutěže dobrá nálada. Děkujeme za nevšední zážitky, nabyté zkušenosti a těšíme se na další ročník Ekologické olympiády ve Vlašimi.

Odkaz na fotogalerii

MF

Prohlášení o přístupnosti