Návštěva okresního soudu

Ve středu 20. listopadu 2019 se žákům 2. A vlašimského gymnázia naskytla příležitost zúčastnit se soudního jednání na Okresním soudě v Benešově. Už samotný vstup do budovy byl pro nás zážitkem, čekala nás totiž podrobná kontrola justiční stráží.

Před začátkem jednání jsme byli paní soudkyní JUDr. Ivanou Doubkovou poučenio vhodném chování, o základních termínech z oboru soudnictví a také jsme byli varováni před náročností tohoto případu. Jak pro nás, tak pro ni.

Spolužáci by se mnou určitě souhlasili, když zmíním, že být přítomní u soudního jednání je úplně jiné, než ho sledovat na televizních obrazovkách. Atmosféra, která tam panovala, nás pohltila a my byli svědky obžaloby i obhajoby, účastnili se výslechu svědků i předložení listinných důkazů a videozáznamu. Vše završilo vyjádření odborníka z oboru psychologie / psychiatrie.

Následovala pauza, během níž se senát, složený ze 2 přísedících a profesionální soudkyně, usnesl a my plní očekávání vyslechli rozsudek. Po vynesení rozsudku jsme ještě chvíli strávili v jednací síni a měli prostor klást dotazy.

Jsem ráda, že se nám naskytla taková příležitost a obdivuji práci soudců, kteří mají obrovskou zodpovědnost a velice náročnou profesi. Byli jsme vděční, že rozhodnutí není na nás, ale na nich. Na okresním soudě se nám líbilo a doufáme, že nikdy nebudeme muset stát na místě obžalovaného.

Andrea Hanžlová, Gymnázium Vlašim, 2. A

Prohlášení o přístupnosti