Němečtí studenti opět ve Vlašimi

Ve dnech 25. 4. – 30. 4. 2016 se stala Vlašim přechodným domovem pro 19 studentů z naší partnerské školy Walther-Groz-Schule Albstadt, kteří sem zavítali v rámci druhé části výměnných pobytů.vymena

Jako každý rok i letos byl pro ně připravený zajímavý program. Společně se svými českými kamarády navštívili Kutnou Horu a její významné památky. Pro mnohé bylo téměř „zkouškou odvahy“ projít štolami starých stříbrných dolů. Nechyběla ani Praha, kterou si vychutnávali nejen při pěší procházce, ale i v průběhu plavby lodí po Vltavě. Tajemství vody odhalovali ve Vodním domě v Hulicích a do Pelhřimova se vypravili za zajímavými kuriozitami a rekordy. Ve čtvrtek 28. 4. Navštívili němečtí studenti partnerské školy – Obchodní akademii a Gymnázium Vlašim – kde měli možnost zúčastnit se výuky a také zhlédnout vystoupení závěrečných ročníků v rámci posledního zvonění. vymena1

Pro dva z německých studentů měl pobyt ve Vlašimi poněkud odlišnou náplň. Jejich cílem bylo absolvovat zahraniční praxi v Prádelně Kyselý, a.s. a seznámit se s chodem firmy. Tímto bychom chtěli poděkovat vedení firmy, zvláště panu řediteli Konradu Stockerovi za umožnění praxe a za ochotné vedení studentů v průběhu dvou týdnů, které zde strávili.

Během společně prožitých dnů měli naši studenti možnost prohloubit si své jazykové znalosti, upevnit přátelství se svými německými kamarády a seznámit je s naší kulturou a památkami. Již teď se těší na příští školní rok, kdy zamíří do Albstadtu.

 

koordinátorky výměnných pobytů Mgr. Petra Šmídlová (Gymnázium Vlašim), Mgr. Iva Šmídová (Obchodní akademie Vlašim) a Kateřina Nováková (nová koordinátorka, OA Vlašim)

Prohlášení o přístupnosti