Úspěch studentů vlašimského gymnázia v oblastním kole Středoškolské odborné činnosti

Ve školním roce 2010/11 obhajovali v Kladně své práce čtyři studenti našeho gymnázia. Tři z těchto studentů se dočkali významného ocenění.

Byli to:

–         V soutěžním oboru 04 Biologie Mirka Famfulíková, studentka oktávy, se soutěžní prací  „Funkční analýza endogenních retrovirových elementů v lidském genomu – hledání spojení s rakovinou“; studentka získala
1. místo v oboru a postup do národního kola.

–         V soutěžním oboru 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Julie Vacková, studentka 4.B, se soutěžní prací „Votočnice – významná rekreačně vzdělávací lokalita středního Posázaví“;studentka získala 2. místo v oboru a postup do národního kola.

 

–         V soutěžním oboru 16 Historie Jan Vachtlstudent 4. A, se soutěžní prací „Dělostřelecká tvrz Stachelberg“; student získal 3. místo v oboru bez postupu do národního kola.

 

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme jim za důstojnou reprezentaci školy.

 

PhDr. Ivana Preislerová, Gymnázium Vlašim

 

Prohlášení o přístupnosti