Studenti společenskovědního semináře na exkurzi v Komunitním centru Zahrada

Dne 4. prosince 2023 jsme v rámci společenskovědního semináře navštívili studenti 3. ročníku Komunitní centrum Zahrada Charity Vlašim. Sraz byl ve vestibulu, kde už na nás čekaly místní pracovnice. Následně jsme se přesunuli do prostor budoucího denního stacionáře pro seniory. Nejdříve probíhala diskuze o tom, jakým směrem se v životě vydáme. Dále pro nás měla paní ředitelka Daniela Laloučková a paní Dana Kucharčíková připravenou prezentaci, která obsahovala nepříliš známé, ale zajímavé informace o vývoji vlašimské Charity. Bylo zde řečeno například, jaké služby nabízí, komu je poskytována pomoc, se kterými organizacemi spolupracují, jaké jsou výdaje pro provoz Charity, nebo že se zde pořádá i mnoho kulturních akcí.

Následně žákyně 3. A předaly menší dárek pro denní stacionář, který se skládal z několika her na zlepšení motoriky a čtecích lup. Byl zakoupen z peněz, které byly vybrané dne 16. 11. 2023 v rámci neoficiální sbírky, kterou na půdě školy uspořádali studenti společenskovědního semináře.

Ke konci nás pracovnice ještě provedly celou budovou a my jsme si tak mohli prohlédnout, co všechno se zde nachází. Tato exkurze pro nás byla příjemným zpestřením běžných hodin a děkujeme paní učitelce Šmídlové, že nám tuto prohlídku zařídila, a paní Laloučkové a Kucharčíkové, že se nám věnovaly.

Miroslava Křištová, 3. A, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti