Technologická olympiáda

Dne 1. dubna 2022 se na vlašimském gymnáziu uskutečnilo online školní kolo technologické olympiády. Konkurence byla poměrně vysoká, přihlásilo se 1161 studentů v 416 dvou až tříčlenných týmech. I přes to se nám ale podařilo dostat do 25 postupujících týmů.

sudenti

V pátek 22. dubna se na Fakultě elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze konalo finále. Naším úkolem bylo vymyslet nějakou inovaci v následujících tématech: AI, IoT, 5G, 3D tisk a kyberbezpečnost, a tu následně zpracovat formou pětiminutové prezentace. K dispozici jsme měli 25 mentorů, kteří se danými tématy zabývají na špičkové úrovni. Ti nám mohli poradit s realizací našich projektů. Porotci hodnotili v kritériích originalita, odborná úroveň, proveditelnost a prezentace. Nakonec jsme se umístili na 23. místě. Odnesli jsme si ale mnoho vědomostí a zkušeností do dalších let.

Za tým Vačková hřídel Josef Dušek, 5.C

Prohlášení o přístupnosti