Úspěchy v jazykových a humanitních soutěžích na Gymnáziu Vlašim  

Anglická olympiáda

Okresního kola anglické olympiády se zúčastnilo hned několik žáků našeho gymnázia ve třech kategoriích. Ve dvou ze tří kategorií jsme dokonce získali 1. místo. To obsadil v 1. kategorii Šimon Habermann a ve 3. kategorii Adam Havlíček.

Adama Havlíčka ze 7. C následně čekalo krajské kolo, ve kterém vybojoval nádherné 1. místo. Adamovi gratulujeme, stejně tak jako všem mladším žákům vlašimského gymnázia, kteří obsadili úctyhodná místa v okresním kole.

Olympiáda z ruského jazyka

Do krajského kola olympiády z ruského jazyka se probojoval Adam Havlíček (7. C), získal zde krásné 5. místo.

Konverzace v německém jazyce

Dne 16. 2. 2023 se na OA v Neveklově zúčastnili celkem 4 studenti naší školy okresního kola soutěže v konverzaci v německém jazyce. V kategorii určené pro třídy vyššího gymnázia obsadil 2. místo Jiří Vondráček (7. C) a na 4. místě se umístil Václav Vilímovský (3. A). Vedlo se nám i v kategorii pro studenty tercie a kvarty nižšího gymnázia. Zde získal 3. místo Michal Habermann (4. C). Jeho spolužačka Barbora Slavíková si zaslouženě odnesla diplom za 1. místo a postoupila do krajského kola, kde 11. 4. 2023 získala 7. místo. Všem nadšeným němčinářům gratulujeme ke krásnému úspěchu! 

Olympiáda z českého jazyka

V rámci okresního kola olympiády z českého jazyka se na 5 místě v rámci 2. kategorie umístila Anna Burianová ze 7. C. V této kategorii obsadila 10. místo i Miroslava Křištová z 2. A.

V 1. kategorii se olympiády zúčastnila Barbora Slavíková (4. C), která se umístila na 8. místě. Moc gratulujeme! 

Ekonomická olympiáda 

V tomto školním roce měli studenti opět možnost zúčastnit se Ekonomické olympiády a změřit tak své síly v oblasti ekonomie a finanční gramotnosti. Blahopřejeme Jakubovi Šustovi z 8. C, který se v kategorii pro střední školy probojoval do krajského kola. V nižší kategorii vyhrála Sára Škvorová (4. C), která nás bude reprezentovat 15. 5. 2023 ve finálovém kole v Brně. Sáře gratulujeme a držíme palce do národního kola!

Dějepisné soutěže

Jako každoročně se studenti vlašimského gymnázia zúčastnili dějepisných soutěží.

V okresním kole dějepisné olympiády kategorie II byli všichni účastníci úspěšnými řešiteli zadaných otázek. Jejich bodové hodnocení jim však na umístění na prvních příčkách nestačilo. I tak je to pro studenty Michala Mareše (5. C), Adama Slavíka (5. C) a JakubaDobiáše (2. A) cenná zkušenost. Další prestižní dějepisnou soutěží je Dějepisná soutěž českých a slovenských gymnázií.

Krajské kolo se konalo 5. dubna v hotelu Jalta na Václavském náměstí. Studenti našehogymnázia Mikuláš Prošek (6. C), Ondřej Birhanzl (7. C) a Jan Pěkný (7. C) se však do finálního kola v Chebu neprobojovali.

Poslední soutěží, které jsme se letos účastnili, je Středoškolská odborná činnost. Jedná se o celostátní soutěž odborných prací talentovaných studentů českých středních škol, pořádanákaždoročně od roku 1978. Oficiálním vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Soutěží se prakticky ve všech vědních oborech asoutěž je přípravou studentů k vlastní badatelské a odborné práci. Naši studenti se účastní obhajob svých prací v oboru dějepis, pokud se přihlásí na dějepisný seminář ve 3. ročníku. Zde se seznamují s metodikou psaní odborných prací, což je pro ně velkým přínosem při studiu na vysoké škole. V letošním školním roce proběhlo v měsíci únoru školní kolosoutěžního oboru 16 – historie. Z tohoto kola byli vybráni dva studenti do krajského kola v Kutné Hoře. Petr Formánek za 4. A obhajoval práci Pražské jaro 1968 a srpnová okupace na Vlašimsku a Nikola Kášková z 8. C práci Hranice historických území ve Vlašimi a okolí. Nikola získala za svou práci krásné 3. místo.

Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti