Přednáška společenskovědního semináře

V rámci společenskovědního semináře třetích a čtvrtých ročníků nás dne 20. 2. 2019 navštívil Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. z CEVRO Institutu a prezentoval nám svoji přednášku na téma
„Proč v Evropě i v ČR nastupují protestní strany”.

Úvodem nám byla představena série výroků a podle ztotožnění, či
nesouhlasu s nimi si každý student mohl určit, zda je typickým voličem protestní strany. V následujících 90 minutách pan doktor Mrklas definoval pojem „protestní strany“, hovořil o důvodech jejich nástupu, nastínil složení zákonodárných orgánů, zejména v zemích západní Evropy, a demonstroval na nich konkrétní případy nástupu protestních stran.
Zjištění, že politická situace České republiky se ve svých obdobách opakuje i v jiných
zemích Evropské unie, bylo zajímavé. Podobná srovnání 
jednotlivých států nejsou v českých médiích příliš prezentována. Přednáška byla velmi
přínosná, seznámila studenty s problematikou, se kterou se mnozí doposud nesetkali, a obohatila je o netradiční a nezaujaté postřehy.

A. Kuklíková, J. Vondráček – 7. C

Prohlášení o přístupnosti