Výsledky voleb do Školské rady pro období 2021 – 2024

Výsledky voleb do školské rady – zástupci pedagogických pracovníků

V úterý dne 31. 08. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy.

Pedagogičtí pracovníci zvolili za členy školské rady:

Mgr. Petra Šmídlová

Mgr. Rudolf Jánošík

Výsledky voleb do školské rady – zástupci zákonných zástupců žáků

Ve čtvrtek dne 6. 10. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.

Zákonní zástupci žáků školy zvolili za členy školské rady:

Mgr. Kateřina Nováková

Mgr. Jitka Fialová

Výsledky hlasování:

Jméno a příjmení  kandidátaPočet hlasůZvolené pořadí
Mgr. Kateřina Nováková1281.
Mgr. Jitka Fialová1212.
Mgr. Lucie Kakosová733.

Ve Vlašimi, dne 6. 10. 2021

Na základě výsledků voleb byla ustanovena školská rada pro období let 2021-2024.

Složení rady:

Mgr. Kateřina Nováková – zástupce zletilých a nezletilých žáků

Mgr. Jitka Fialová – zástupce zletilých a nezletilých žáků

Ing. Milan Novotný – zástupce Středočeského kraje jako zřizovatele školy

Mgr. Blanka Havlíčková – zástupce Středočeského kraje jako zřizovatele školy

Mgr. Petra Šmídlová – zástupce pedagogických pracovníků

Mgr. Rudolf Jánošík – zástupce pedagogických pracovníků

                                                 

Prohlášení o přístupnosti