Projekt „Evropa dělá školu“ na vlašimském gymnáziu

V rámci projektu „Evropa dělá školu“ se studenti 3. ročníků, kteří se učí německý jazyk, zapojili do projektu o Rakousku. Projekt probíhal ve dvou částech, a to v pondělí 4. 6. a ve čtvrtek 7. 6. 2018.

            V první části je rakouská lektorka Melanie Thonhofer seznámila s jednotlivými spolkovými zeměmi Rakouska a s významnými místy těchto zemí. Ve druhé části byli studenti rozděleni do skupin, každá zpracovávala jednu spolkovou zemi a vyráběla plakát jako reklamu na pobyt v ní. V závěru jednotlivé skupinky svůj plakát prezentovaly a snažily se ostatní zlákat k návštěvě příslušné země.

            Celý projekt probíhal v německém jazyce. Studenti se procvičili v konverzaci s rodilou mluvčí, prokázali své schopnosti spolupracovat a vystoupit se svou prací před ostatními. Doufáme, že se i v následujícím školním roce budeme moci zúčastnit dalšího zajímavého projektu.

za vyučující německého jazyka Mgr. Petra Šmídlová, Gymnázium Vlašim

 

Prohlášení o přístupnosti