Detektivem v přírodě

Detektivem v přírodě – tak zní téma letošního 51. ročníku biologické olympiády. Do krajského kola této soutěže se probojovaly dvě studentky Gymnázia ve Vlašimi – ve starší kategorii Alžběta Vorlová a v mladší kategorii Eliška Kucharčíková. Oběma patří gratulace k jejich úspěšnému postupu do kraje a Bětce ještě ke krásnému 4. místu. Letošní úkoly byly zaměřeny na tzv. pobytová znamení, která jsou dokladem mnohdy skrytého života živočichů. Soutěž se skládá ze tří částí: z teoretického testu, poznávání rostlin a živočichů a z laboratorní práce. Součástí soutěže je i vypracování samostatné výzkumné práce na zadané téma. Všichni účastníci získali nejen mnoho přírodovědných znalostí, ale zejména praktických zkušeností a dovedností.

Alžběta Vorlová, Martina Fialková, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti