Historia discit …

Ano, známější je citát Historia magistra vitae – Historie je učitelkou života. Jenže se jedná o citát poněkud otřepaný a navíc ne každý je ochoten učitelku či učitele poslouchat. Pokud tedy vyjdeme ze slov nadpisu, čemu tedy učí nebo by měla učit historie?

Historie je věda o člověku se vším, co k tomu patří. Nemůže být tedy vědou čistě exaktní, ale přesto z ní určité zákonitosti odvodit lze. Tak jako člověk, je krásná, ale dopouští se i  některých chyb, nepravostí i nespravedlností. Měli bychom znát její kladné i temné stránky a určité zákonitostí, v jejichž cestách se lidstvo pohybuje. Někdy to mohou být cesty nebezpečné a některým nebezpečím se lze přeci vyhnout. Je proto velmi užitečné, pokud se historií zabývají mladí lidé – ti mají své cesty před sebou.

Proniknutí do tajů historie podporuje klání nazvané „Dějepisná soutěž studentů českých a slovenských gymnázií.“ Pořádá ji již řadu let Gymnázium Cheb pod vedením Miroslava Stuláka. Jedná se o vědomostní soutěž orientovanou na znalosti českých a slovenských, v posledních letech zejména moderních dějin. Díky úsilí Miroslava Stuláka se soutěž těší podpoře Ministerstva školství ČR i parlamentních orgánů. Vzhledem k narůstajícímu počtu účastníků se od roku 2014 pořádají nejdříve krajská kola, z nichž nejlepší družstva postupují do kola národního, jež se koná na podzim v Chebu.

Naše škola se krajského kola soutěže letos zúčastnila potřetí a dosáhla poprvé významného úspěchu – třetího místa z        gymnázií a postupu do kola národního. Jednalo se o soutěžní družstvo ve složení Karin Rakašová, Daniel Babka a Daniel Houdek. Jelikož se Karin chystá na našem gymnáziu k maturitě a ukončení studia, musí být v národním kole nahrazena jiným studentem či studentkou. To však nic nemění na faktu, že budeme studenty v jejich úsilí podporovat a držet jim v podzimním klání palce.

  Za Gymnázium Vlašim

                                          Ivana Preislerová

Prohlášení o přístupnosti