Anglické divadlo

Studenti Gymnázia Vlašim navštívili v pátek 17. února divadelní představení Peter Black, které se celé odehrálo v anglickém jazyce. Před zhlédnutím samotného divadla dostali všichni studenti materiály s úkoly a se slovní zásobou, aby hře dobře porozuměli. Představení se konalo v prostorách Kulturního domu Blaník.

Divadelní hra vyprávěla o Peteru Blackovi, který zdědil po svém dědovi vilu s obrovskou zahradou. Avšak byl tu malý háček…. V závěti stálo, že pokud sídlo nebude zrekonstruované a přístupné veřejnosti, převede se majetek na Peterovu tetu. Peter, kluk, který dříve pomáhal své přítelkyni v knihkupectví, dostane úžasný nápad, že postaví hřiště, park, kavárnu a společenské prostory určené k různým koncertům a představení. Jenže tu byl ještě jeden problém. Peter měl určený čas, a to 6 měsíců. Za tuto dobu se objevilo plno nepříjemností, ale naštěstí se vše vždy rychle vyřešilo. A jak rychle čas utíkal, nakonec Peter se svou přítelkyní slavnostně vilu otevřeli. Mezi obyvateli města měla obrovský úspěch.

Příběh skončil šťastně, všichni studenti nadšeně tleskali a divadelní představení se jim moc líbilo.

Denisa Bartošová 2. B

Prohlášení o přístupnosti