Národní kolo SOČ a konference Stre Tech 2013

Náš absolvent (letošní maturant) David Holada z oktávy získal 1. místo v Krajském kole SOČ v oboru informatika a tímto postoupil do Národního kola, které se konalo v Brně ve dnech 14.-16. června 2013.  On sám o akci napsal:

„Celá akce byla naprosto špičkově organizovaná a s ničím takovým jsem se ještě v životě nepotkal. Byly zajištěné svozy pro celou republiku. Já jsem jel z Prahy spolu se Středočechy a Pražáky. Už cestou autobusem člověk zjistí, že tady to bude tak trochu „jiná liga“. Jedni si povídají o tom, jak byli v zahraničních soutěžích, na mezinárodních olympiádách, druzí o tom, jak spočítat bůhvíjakou matematickou křivku a třetí třeba o tom, jak „funguje“ ekonomika ve státě.

Každopádně jsme někdy odpoledne dojeli do Brna, dostali všemožné instrukce a byli ubytování do prostor Masarykovy univerzity. Ubytování bylo mimochodem opravdu pěkné. Samozřejmostí bylo opět množství stravenek, mapka Brna, program SOČ a všechny potřebné věci.

Zahájení proběhlo v rotundě na brněnském výstavišti. Zde měli projevy organizátoři SOČ a musím přiznat, že měli opravdu hlubokou myšlenku a člověka zaujaly. Organizátoři také během slavnostního zahájení dali prostor cimbálovému sboru, který vyhrál nějakou republikovou soutěž uměleckých sborů a bylo to opravdu vidět, respektive slyšet.

Večer jsem se při přípravě prezentací dozvěděl, že budu prezentovat jako první, a tak jsem šel raději brzy spát, abych byl na osmou hodinu připraven začít. Prezentace se povedla a na dotazy poroty jsem byl schopen odpovědět a sdělili mi, že je to dobrá práce…

Konec konců to byly všechny… Konkurence byla vysoká. Později dokonce vyplynulo z dotazníků pro porotu, které vyplňují každý rok, že se jednalo SOČku s historicky nejvyšší úrovní prací. Hodnotitelé byli tito pánové: Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR), Radim Čerešňák (Air Bank), Ing. Stanislav Jura, CSc. (Noliac Systems, s. r. o.), Ing. Ladislav Chmela (Moravská vysoká škola Olomouc), Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D. (SPŠ a VOŠ technická Brno).

Problém nastal, když na konci prezentace řekli, ať o práci také mluvím krátce v angličtině. S tím nikdo nepočítal a já jako první teprve ne. S angličtinou jsem na tom nebyl moc dobře, navíc v konkurenci lidí, kteří jdou po střední studovat například na Princeton, se těžko prosazuje.

Postupně tedy všichni odprezentovali a bylo odsoutěženo (PS: byly tu i práce, kde se používaly třeba rovnice geometrických objektů, a tak člověk mohl alespoň vidět využití toho, co se učíme ve škole také v praxi).

Sobotní večer se využil k zahradní oslavě v brněnských Lužánkách a druhý den ráno jsme vyrazili na exkurze. Já jsem se přihlásil na exkurzi do Red Hatu. Zde nám byla ukázána firma (vlastně jen spousta kanceláří a servrovna) a také nám ukázali 3D tiskárnu, opět dobrá šance vidět něco, co se učíme ve škole z obrázků.

Odpoledne proběhlo opravdu dlouhé vyhlášení, kde jsme si div nevytleskali ruce. Nakonec byl vyhlášen i poslední obor 18 – Informatika. Skončil jsem nakonec desátý z šestnácti. Ale i tak jsem rád, že jsem dopadl, jak jsem dopadl. Ty práce byly všechny na obrovské úrovni. Sami porotci říkali, že nebylo lehké je rozdělit nějak striktně do jednotlivých příček, navíc když se jedná o práce z různých částí informatiky. Odpoledne jsme vyrazili zpět směr střední Čechy.“

Kromě toho David vystavoval svoji práci na konferenci „Stre Tech 2013“, což je prezentace projektů středoškoláků,  která proběhla ve středu dne  12. června 2013 na ČVUT v Praze.

Cílem akce je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům prezentovat výsledky své odborné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat svá řešení. Úspěšně již proběhlo šest ročníků (v letech 2007 až 2012) tohoto setkání zástupců řady významných středních škol z celé republiky.
Práce na StreTech 2013 mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru nebo modelu, případně prezentací na notebooku.   K prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro StreTech nejsou nijak omezená.

Přihlášení a výběr prací je ponechán na uvážení vedení středních škol. Mohou to být práce jak studentů maturitního ročníku, tak i nižších ročníků. Každému je vytvořen na setkání prostor, ve kterém se může představit, přiblížit svůj exponát a zodpovědět dotazy návštěvníkům své expozice.

Soubor s asi 300 momentkami z konference je k nahlédnutí i stažení na webu  StreTech  zde:      http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2013/momentky_2013/

David nám o této konferenci sdělil své dojmy:

„To, že jsem se měl možnost podívat na ČVUT, bylo určitě přínosné. Člověk tam jednak získá představu o škole a potká se tam s lidmi, kteří tam působí a celé to zkrátka nějak omrkne.

No a co se týče samotné výstavy prací, tak to má zase přínos v tom, že se mi dostalo zpětné vazby na můj projekt. Výstava byla od deseti do dvanácti a nějakých asi 160 prací pokrylo celé jedno poschodí Strojní fakulty.

Ze začátku tu nebylo moc návštěvníků, ale jak se blížila jedenáctá hodina, začali ke mně chodit první zvědavci. Zdálo se, že s programováním mají určité zkušenosti, protože byli v obraze, a tak se s nimi nechalo mluvit i docela dost odborně a potěšilo mě, že je práce zaujala.

Ke konci výstavy se u mě dokonce zastavili kluci, kteří web metalista.cz pravidelně navštěvují a bylo příjemné slyšet od samotných uživatelů, jak mi děkovali, že někdo něco dělá pro tuto komunitu, tak člověk alespoň dostane impuls v tom stále pokračovat, že to má nějakou odezvu a význam.

Dokonce jsme každý z účastníků dostali dárkové předměty od ČVUT (triko, propisku a nějaké další drobnosti). O občerstvení bylo také dobře postaráno, každý dostal stravenku do tamní menzy.

Takže to jen tak v kostce ohledně Stretechu.“

Ing. Marta Bechyňová

Prohlášení o přístupnosti