Přednáška o islámu

          V pondělí 6. února proběhla na vlašimském gymnáziu přednáška na téma islám. Byla určena hlavně pro studenty Společenskovědního semináře, ale účastnilo se i mnoho dalších studentů a učitelů.  

          Přednášejícím byl Mgr. Martin Klapetek, Ph. D., který do přednášky dokázal vnést i jeho dlouholeté zkušenosti. On sám studoval právě religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A už více než 10 let přednáší religionistiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Už při psaní své doktorantské práce se seznámil s mnoha islámskými zvyklostmi. A v současné době se věnuje výzkumu islámu v západní Evropě.

          Pan Klapetek se podělil se studenty o své zkušenosti jak z teorie, tak z praxe. Zaměřil se hlavně na historii šíření islámu a rozdíly mezi jednotlivými generacemi muslimů v Evropě. Potom také na sociální problémy příslušníků tohoto náboženství a problematiku zařazení těchto lidí do společnosti. Na konci výkladu studenti pokládali dotazy, na které se jim dostalo, věřím, uspokojivých odpovědí.

          Alespoň za sebe mohu říct, že přednáška byla rozhodně přínosná. Budeme se těšit na další podobná setkání.

Nela Pýchová, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti