Manipulace v audiovizi – přednáška pro studenty vlašimského gymnázia

Žáci prvních až třetích ročníků vlašimského gymnázia se 31. května zúčastnili
přednášky prof. MgA. Martina Štolla, který působí na Karlově univerzitě jako vedoucí
katedry mediálních studií. Zároveň pracuje v České televizi, pro kterou natočil i řadu filmů.
Tématem přednášky byla manipulace v audiovizi a to, jak snadno nás dokáží média
ovlivňovat a měnit naše názory. Celý program trval hodinu a půl a během této doby byla
studentům představena zajímavá prezentace, která byla doplněna vtipnými a snadno
srozumitelnými příklady z žurnalistické praxe. Ty studenty zaujaly nejvíce. Studenti se mohli
např. dozvědět, jak pořadí lidí, kteří v reportáži prezentují svá stanoviska, ovlivňuje celé její
vyznění a následně názory diváků. Ke konci přednášky byl prostor na dotazy, který žáci
využili k diskuzi o aktuálních tématech.


Hana Krajíčková, 2. A

studenti
Prohlášení o přístupnosti